Brugervilkår for umgshop.dk

Generelt:

Ved at bruge umgshop.dk accepterer du at være forpligtet af følgende vilkår og betingelser for brug. Hvis du ikke accepterer disse betingelser for brug, skal du forlade hjemmesiden.

Musik.dk ejes og administreres af Universal Music A/S, Dronningensgade 68, 1420 København K, CVR: 43324616, som er eneansvarlig for denne platformen og aktiviteter for denne. Musik.dk forbeholder sig ret til at ændre indholdet af og vilkårene for denne hjemmeside til enhver tid og uden varsel. Din fortsatte brug af hjemmesiden indebærer, at du accepterer at være omfattet og forpligtet af de til enhver tid gældende vilkår for brug af hjemmesiden. Der kan kun oprettes én profil pr. person og der skal altid være en person bag en profil.

Cookiepolitik:

Oplysninger om vores brug af cookies og metoder til tracking:

Vi indsamler oplysninger om dit besøg på vores site ved hjælp af cookies og andre lignende teknologier (såsom pixel tags, web beacons og lignende) for at adskille dig fra andre brugere af vores webssted og for at optimere dine oplevelser på hjemmesiden. Vi får dermed også bedre mulighed for at forbedre vores hjemmeside.

En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens pc, smartphone, tablet eller eller andet it-udstyr og som gør det muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle at information om, hvilke sider og funktioner, du besøger.

Vi anvender fx cookies til brug for at:

(i) indsamle anonymiserede data om brugernes adfærd på webstedet og evt. om hvilket websted en bruger er kommet fra, og hvor de går hen efterfølgende samt div. demografiske data (f.eks. brugerens geografiske placering), og vi kan bruge disse data til at analysere brugernes adfærd på tværs af flere websteder,

(ii) identificere og kategorisere brugere (også på anonymiseret basis) baseret på demografiske og / eller adfærdsmæssige data. Vi bruger sådanne data til (1) at målrette vores annoncering på tredjeparts websteder og på vores egne websteder (2) at målrettede tredjeparts annoncering på vores websteder som led i annoncerer placeret af tredjepart eller af os på tredjeparts eller på vores websteder.

Hvis du ikke længere ønsker at give samtykke til brugen af cookies, skal du fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. I så̊ fald vil der dog være services og funktioner, du ikke kan benytte, fordi de kræver cookies til at huske de valg, du foretager.

For mere information i øvrigt om cookies og om, hvordan man kan håndtere og slette dem, se venligst www.allaboutcookies.org.

Vores liste med cookies og lignende værktøjer justeres og ændres løbende

Persondatapolitik:

Når du opretter en profil på musik.dk med et brugernavn modtager vi dine kontaktinformationer, enten via dig som led i oprettelsen, eller via fx facebook eller twitter hvis du opretter herfra. Oplysningerne vedrører fx din profil, dine likes, brugernavn, navn, adresse, e-mailadresse, alder & køn og evt. telefonnummer, lidt afhængig af hvordan og hvorfra du opretter profilen.

Ved hjælp af cookies indsamler vi desuden følgende oplysninger: Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”, hvilken browser du bruger, hvilken ip-adresse du har, samt eventuelt hvilket brugernavn du har. Men disse oplysninger bliver ikke sammensat med navn og mail, med mindre du har oprettet en profil.

Vi registrerer og bruger dine personlige oplysninger til at udsende nyhedsbreve og info/ invitationer, du har anmodet om at modtage. Derudover bruger vi de indsamlede oplysninger til at generere statistisk om vores brugere.

Alle oplysninger registreres af Universal Music A/S i Universal Music Groups database beliggende i Paris, men det er alene Universal Music A/S, der anvender og behandler data indsamlet og registreret af Universal A/S. Alle data opbevares sikkert og behandles fortroligt og i henhold til de til enhver tid gældende danske regler om behandling af persondata.

I tilfælde hvor et særskilt samtykke fra dig er lovpåkrævet, fortager vi ikke indsamling, anvendelse eller videregivelse af dine persondata til tredjemand uden dit forudgående udtrykkelige samtykke hertil.

Ønsker du at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, få rettet ukorrekte oplysninger eller få oplysninger slettet, som ikke kan slettes af dig selv, bedes du venligst henvende dig til Universal Music A/S ContactDK@umusic.com

Der henvises i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser for information om persondata mv. i forbindelse med betaling og køb.

For evt. uddybende information om persondatapolitikken kan henvises til Universal.dk.

Konkurrencer:

Hvis du vinder en præmie som led i en konkurrence her på hjemmesiden har du selv ansvaret for at svare evt. skat af genvinsten, betaling af skat er musik.dk uvedkommende.

Modtagere af præmier, der består af en rejse skal være mindst 18 år og er selv eneansvarlig i alle henseender i forbindelse rejsen og dens indhold, herunder for sygdom, mistet baggage, ulykker, tyveri etc. Du vil ikke være omfattet af nogen forsikringer tegnet af musik.dk.

Præmier vundet på musik.dk må ikke sælges eller overdrages, som led som en handel mellem 2 parter. Præmier kan med musik.dks accept, gives væk.

Indgår brugen af brugerens navn, som en natur del af en konkurrencen eller funktion, gives der automatisk accept til at dennes information, må bruges i naturlige forlængelse af aktiviteten, heraf f.eks offentliggørelse af navn på Facebook.

Ved konkurrencer med billedupload giver du ved upload MusikDK og dets artister, mulighed for at bruge billederne i anden sammenhæng, sålænge dette sker i naturlig forlængelse af kampagnen.

Rettigheder:

Alt indhold på umgshop.dk, herunder men ikke begrænset til webdesign, tekst, grafik, fotografier, lydklip, visuelle klip, logoer, ikoner og varemærker, tilhører eksklusivt enten umgshop.dk eller en indholdsleverandør og anvendes med tilladelse. Alt software anvendt tilhører enten umgshop.dk eller anvendes med tilladelse.

Al brug af indholdet på umgshop.dk, som går videre end retmæssig anvendelse af selve hjemmesiden, er strengt forbudt er uden forudgående skriftlig tilladelse fra Musik.dk.

Du anerkender, at al indhold på umgshop.dk og alt hvad du måtte modtage herfra udelukkende er til din private brug og at det ikke må offentliggøres, eller distribueres af dig eller anvendes til kommercielle formål af nogen art. Det er derfor fx ikke tilladt at eksemplarfremstille. distribuere, transmittere, offentligt fremføre, streame, downloade eller uploade indholdet.

Brugerdata og disclaimer:

I det omfang det på umgshop.dk er muligt for brugerne at uploade indhold og kommentarer er ordet frit, dog under hensyn til følgende

Du må alene uploade indhold, som du har de fulde rettighederne til, og du må ikke skrive eller uploade indhold, som kan udgøre en krænkelse af andres rettigheder eller af deres privatliv. Du skal i øvrigt overholde loven i relation til alt hvad uploader og skriver mv. på musik.dk og endelig skal du have respekt for de øvrig brugere både hvad angår indhold og tone. Vi forbeholder os ret til at fjerne dit indhold til hver en tid.

Vilkårene er underlagt dansk ret med Københavns byret som værneting i tilfælde af tvister.